Kostnad och tidsåtgång för bygglov

Här kan du läsa övergripande information om regler för bygglovstaxa och hur lång tid handläggningen kan ta. Det är svårt att säga exakt hur stor avgiften för just ditt ärende blir, eftersom det beror mycket på vad du tänkt bygga eller var.

Vad kostar bygglovet?

Avgiften för bygglov, andra lov, anmälan om bygglovsbefriade åtgärder, bygg- eller rivningsanmälan med mera, regleras av kommunens plan- och bygglovstaxa. Många faktorer spelar in när kostnader för ett lov eller annan åtgärd ska beräknas, det är med andra ord svårt att säga: - Så här mycket kostar det.

Plan- och bygglovstaxan styr avgiften för bygglovet. Taxan är baserad på prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken. För år 2019 är det 46 500 kronor.

Hur lång är handläggningstiden för bygglov?

Från att du lämnar in en komplett ansökan om bygglov har vi på kommunen 10 veckor på oss att handlägga ditt ärende. Om din ansökan saknar handlingar som behövs och vi ber dig komplettera, då räknas de 10 veckorna från att den sista kompletteringen som behövs kommit in till oss. I vissa fall har vi också möjlighet att förlänga handläggnings-tiden med ytterligare 10 veckor.

Tänk på att lämna in din ansökan i god tid och kontrollera att du fått med allt som behövs i ansökan! Du kan läsa mer om vilka handlingar du behöver på sidan Bygglov