Bygga nytt, ändra, riva

Här finns information kring bygglovsprocessen och prövning. Du kan även läsa om när det krävs bygglov eller anmälan, hur ansökan går till eller mer om bygglovsbefriade åtgärder och undantagna områden. Du hittar även information om förhandsbesked, utstakning och rivningslov samt övriga regler kring byggande. Använd gärna sökfunktionen uppe i högra hörnet, för att hitta direkt det du letar efter.