Bygglov och regler

Översikt över sidorna

Bygga nytt, ändra, riva

Här hittar du information om när bygglov krävs, om hur ansökan går till, fakta om bygglovsprocessen, information om plan- och bygglagen samt e-tjänsten Mittbygge och blanketter om du föredrar det. Du hittar även information om bygglovsbefriade åtgärder.

Säkerhet och skydd

Här finner du information om brandskydd och regler kring det. 

Så här söker du bygglov

Här berättar vi om hur du enklast gör din ansökan.

Regler kring byggande

Här kan du läsa mer om till exempel lagstiftningen, strandskydd och ventilation.