Bygglov och regler

Översikt över sidorna

Bygga nytt, ändra, riva

Här hittar du information om när bygglov krävs, om hur ansökan går till, fakta om bygglovsprocessen, information om plan- och bygglagen samt e-tjänsten Mittbygge och blanketter om du föredrar det. Du hittar även information om bygglovsbefriade åtgärder.

Regler kring byggande

Här kan du läsa mer om till exempel lagstiftningen, strandskydd och ventilation. 

Säkerhet och skydd

Här finner du information om brandskydd och regler kring det.

Kontakta oss 

Om du ringer eller skickar e-post till oss så kommer du till miljö- och byggnadsförvaltningens kundtjänst. Där kan du få svar på enklare frågor eller ser till att du kommer i kontakt med en handläggare eller inspektör om du har frågor. Se vårt telefonnummer under kontakt här till höger. För att kontakta någon per epost inom förvaltningen, gäller principen: fornamn.efternamn@lulea.se. Alternativt kan du klicka på den sidansvariges namn för direktlänk till epost.