Exempel från kommunkartan med inlagda pågående detaljplaner

Detaljplaner

Luleå kommuns utarbetade områdesbestämmelser och detaljplaner reglerar hur du får bygga på din fastighet. De flesta detaljplaner finns inom tätorten men några av byarna i Luleå kommun har också reglerad byggrätt. I vissa fritidshusområden finns också bestämmelser framtagna för att bevara områdens speciella karaktär.

I Luleå kommuns interaktiva karttjänst hittar du mycket information om Luleå. Dels detaljplaner för hur du får bygga på din fastighet men också annan viktig information kopplad till service och stadsplanering.

Gällande detaljplaner

Gällande detaljplaner hittar du här. Länk till annan webbplats.

Pågående detaljplaner

Luleå kommuns arbetar även med framtagande av nya detaljplaner.

Se pågående detaljplaner i vår interaktiva karta Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 13 januari 2023