Sotning och brandskyddskontroll

Det är ett kommunalt ansvar att se till att sotning och brandskyddskontroller genomförs. I Luleå kommun har arbetet utförts av en upphandlad leverantör. På grund av skatteskulder hos leverantören har kommunen hävt avtalet från och med 23 oktober 2018.

Kommunen har påbörjat en ny upphandling och så snart ett nytt sotningsavtal är klart kommer information att gå ut. Fram till dess gäller följande:

  • Tillsvidare genomförs ingen sotning eller brandskyddskontroll. Det finns ingen sotare som på kommunens uppdrag kontaktar privatpersoner eller företag.
  • Det finns inget krav att man ska sota själv.
  • Ansökningar om att få sota själv kommer inte behandlas innan ny leverantör finns på plats.
  • Uppstår akuta behov har kommunen ett tillfälligt avtal med ett sotningsföretag. Kontakta Luleå kommuns kundcenter 0920-45 30 00 för mer information.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll på MSB:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.