Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll är ett kommunalt ansvar och i Luleå kommun bedrivs den av en entreprenör enligt nedan. Både taxan och fristerna för sotningen fastställs av kommunen. För brandskyddskontrollen är taxan fastställd av kommunen och fristerna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

AB Luleå Sotning
Skorstensfejarmästare Lars Pettersson
Banvägen 9, Hus 4
973 46 LULEÅ

Tel nr. 0920-683 12
Mobil: 070-303 31 04
Fax. 0920-680 12 

E-post: AB Luleå Sotning

Du som är privatperson kan ansöka om att sota själv på självservice.