Frågor och svar kring uthyrning av bostad

Återställ
Är det kommunen eller den nyanlände som hyr lägenheten?
Återställ
Är det ok att ha ett muntligt avtal?
Återställ
Hur ska bostaden vara utrustad?
Återställ
Kan jag säga upp avtalet senare om jag vill det?
Återställ
Kan jag ange en begränsad hyresperiod?
Återställ
Vilken hyra kan jag begära?
Återställ
Ska hyran sättas lägre än de marknadsmässiga hyrorna?
Återställ
Garanterar kommunen att hyran betalas?
Återställ
Måste jag deklarera för inkomsten av hyra?
Återställ
Har kommunen ansvar om hyresgästen missköter sig?
Återställ
Finns det någon jag kan vända mig till om jag har frågor?