Planeringen för bostäder för äldre

Äldre personer blir en allt större del av Luleås befolkning och därför ökar behovet av bostäder för äldre. Med anledning av det har Luleå kommun har tagit fram en genomförandeplan som är inriktad på tre former av boende för äldre; trygghetsboenden, pensionärsbostäder och anpassade lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet.

För trygghetsboenden har kommunen tagit fram ett regelverk med krav på hur ett trygghetsboende ska vara och drivas. En del äldreboenden har bra förutsättningar att omvandlas till trygghetsboenden. Först ut är Rödkallens äldreboende på Örnäset.
Läs mer om planerade trygghetsboenden och ta del av kommunfullmäktiges beslutade regelverk för trygghetsboende i Luleåöppnas i nytt fönster.

Att skapa fler anpassade lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet har visat sig svårast, på grund av kostnaderna för fastighetsägarna. Bedömningen är att ett kommunalt bidrag till fastighetsägarna skulle kunna öka tillgängligheten i stora bostadsbestånd med god ekonomi för kommunen och fastighetsägarna. Regeringen ser över möjligheterna för ett sådant bidrag.

 

Genomförandeplan bostäder för äldre