Boende för äldre

Det finns flera typer av boende för äldre i Luleå, allt ifrån vanliga anpassade hyreslägenheter till vård- och omsorgsboende.

Boende för äldre i Luleå

Vård- och omsorgsboende är det som förut kallades för äldreboende. Boendet behovsprövas av socialförvaltningen. Den som bor här har ett omvårdnadsbehov som överstiger det hemtjänsten kan ge i hemmet. Bergvikens vård- och omsorgsboende, med 72 bostäder, beräknas vara klart 2017-2018. Det planeras även ett boende på Kronan med 144 bostäder.

 

Seniorboende - finns som hyresrätt eller bostadsrätt. Gemensamhetslokal finns ofta, värdfunktion finns ibland. Bostäderna är tillgänglighetsanpassade. Det finns boenden från 55 och 65 års ålder. Lulebos årgångshuslänk till annan webbplats är ett exempel på seniorboende.


Trygghetsboendelänk till annan webbplats är en boendeform som håller på att utvecklas i Luleå. Det är hyreslägenheter med gemensamhetslokal, värd och tillgänglighetsanpassning. Inflytt startar 2014. Den som flyttar in ska ha fyllt 65 år. Hyresvärden ansvarar för tilldelningen av lägenheter.

Luleås äldre befolkning ökar

Läs om Luleå kommuns planering för bostäder för äldre.