Anvisad mark för bostäder

Pågående markanvisningar där byggproduktion ej påbörjats

I kartan och listan nedan anges områden som anvisats till ett företag men där byggproduktionen ännu inte påbörjats. När tiden för markanvisning gått ut har Luleå kommun rätt att anvisa marken till annat företag. En förlängning av markanvisningstiden kan endast göras i undantagsfall, till exempel om byggstart bedöms nära förestående.

Klicka på kartan för förstorad bild.

Anvisad mark

Anvisad mark

Nr

FASTIGHET/OMRÅDE

BYGGAKTÖR

RESERVERAD TILL OCH MED

1

Innerstaden 2:1 (Östermalm)

H o J Arkitekter och Ingenjörer AB

Två efter lagakraftvunnen detaljplan (pågår)

2

Björkskatan 1:3

HÖ Allbygg

2023-09-15

3

Kv Fågeln

NCC

Två efter lagakraftvunnen detaljplan (pågår)

4

Innerstaden 2:1 (Kv Svanen)

Färjeläget i Luleå AB

Två efter lagakraftvunnen detaljplan (pågår)

5

Notviken 4:40 (Kv Bågsågen)

Lindbäcks Bygg AB

2023-10-31

6

Mjölkudden 3:42 med flera, Mjölkudden centrum

Skanska

Två efter lagakraftvunnen detaljplan (pågår)

7

Björkskatan 1:504, Björkskata centrum

Riksbyggen

Två efter lagakraftvunnen detaljplan

8

Björsbyn 1:12, Dalbo

Ekeblad

2024-06-30

9

Björsbyn 1:12, Dalbo

Lundqvist

2024-06-30

KRONANDALEN

*

Etapp 1, Skidåkaren 1

Nåiden Bygg AB

2022-12-31

*

Etapp 1, Skidåkaren 2

RAW Property AB

2023-10-31

*

Etapp 1, Kikaren 1

HSB

2022-08-31

*

Etapp 2, Liggunderlaget 2

Eljest AB

2023-12-31

*

Etapp 2, Kompassen 1

Eljest AB

2023-12-31

*

Stadsdelscentrum, Raggsockan

Galären i Luleå AB

2022-12-30

*

Stadsdelscentrum, Bivacken

Boet Bostad Utveckling AB

2022-12-31

*

Stadsdelscentrum, Vindskyddet

Nischer Properties AB

2022-12-31

*

Stadsdelscentrum, Eldstaden

Eldstaden i Luleå AB (MAF Nåiden)

2023-04-30

*

Stadsdelscentrum, Kojan

Serneke Fastighetsstyrning AB

2023-10-31

*

Västra Entrén, Skidan

Magnolia

2022-12-31

Sidan uppdaterades den 11 juli 2022