Att driva trygghetsboende

I Luleå finns en stark efterfrågan på trygghetsboenden. Luleå kommun betalar ut bidrag för driften av trygghetsboendet. Det finns också investeringsstöd att söka via Länsstyrelsen

Ett trygghetsboende är ett hyreshus för personer över 65 år. Det finns kriterier för hur boendet ska vara utformat. Det ska bland annat finnas en gemensamhetslokal och en värd. Läs kriterierna för trygghetsboendeöppnas i nytt fönster.

Ekonomiskt stöd från Luleå kommun

Den som startar ett trygghetsboende som uppfyller Luleå kommuns krav kan ansöka om finansiellt stöd från kommunen för tillhandahållandet av värd och gemensamhetslokal. Bidraget kan ansökas årligen. Bidragets storlek räknas upp varje år enligt konsumentprisindex.

Blankett ansökan om kommunal subvention för att driva trygghetsboendeöppnas i nytt fönster

2016 års bidragsbelopp - räkna ut vad du kan söka:

Bidrag för värd/värdinna:

  • Trygghetsboende med upp till 30 lägenheter = 279 344 kr
  • Trygghetsboende med 31-60 lägenheter = 380 924 kr
  • Trygghetsboende med mer än 60 lägenheter = 482 504 kr 

Bidrag för gemensamhetslokal:

  • För gemensamhetslokal utbetalas bidrag för 2 kvm per lägenhet. 1 kvm = 1625 kr

Blankett ansökan om utbetalning av finansiellt bidrag för trygghetsboendeöppnas i nytt fönster

Läs också om Länsstyrelsens investeringsstöd för trygghetsboendenlänk till annan webbplats