Majbrasor

Majbrasa

Snart stundar Valborgsmässofirande och då samlas vi gärna kring värmande eldar. Den traditionen tycker också vi på Räddningstjänsten är trevlig, men vi vill ändå påminna om följande regler kring eldarna.
 
En ansvarig person ska utses för varje brasa. Denne ansvarar för att majbrasor och grilleldar inte orsakar annan brand än vad de är avsedda för, samt att dessa inte orsakar annan brand efter att nyttjandet avslutats.
 
Majbrasor ska placeras på för ändamålet lämplig plats så att elden inte kan spridas till exempelvis omgivande gräs eller byggnader. Avståndet till byggnader bör vara minst 25 - 50 meter beroende på brasans storlek.

Placera inte heller brasan så nära bebyggelse och vägar att röken orsakar olägenheter. Majbrasor får inte placeras under eller i närheten av tele- eller kraftledningar. Markägarens tillstånd ska alltid inhämtas.
 
Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. Därför bör man ta bort allt brännbart på ett avstånd av åtminstone 15 meter från brasans kant. 

Bålet får endast innehålla endast trädgårdsavfall, alltså grenar och kvistar med mera, eller ved. Det är inte tillåtet att elda annat avfall, såsom hushållsavfall, byggspill, impregnerat eller målat virke, spillolja, däck, möbler och liknande. 

Tänd brasan med t ex tändpapper, träull eller annat fibröst material. Använd aldrig bensin för att tända majbrasan. Bensin förångas snabbt och då bensingaserna antänds kan branden få ett explosionsartat förlopp. Det är olämpligt och mycket farligt att slänga på bensin eller andra lättflyktiga brännbara vätskor i elden.
 
Lämplig släckutrustning ska finnas tillgänglig, t ex  strilkannor eller hinkar med vatten och krattor.

Tidigare har det funnits ett krav på att anmäla alla eldningar till SOS Alarm. Du behöver inte längre anmäla, men kan få instruktioner/råd av en telefonsvarare på
0920-22 17 10. Det är dock viktigt att din eld/majbrasa inte kan uppfattas som en skogs- eller byggnadsbrand och att förbipasserande larmar räddningstjänst.
 
Vid Valborgsfirandets slut ska den ansvarige se till att majbrasor och grilleldar är släckta och att platsen är uppstädad.

Tillstånd

Ert valborgsmässofirande kan medföra att ni behöver söka tillstånd hos Polisen för antingen allmän sammankomslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstert eller offentlig tillställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs mer om detta på Polisens hemsida.