Hinder i offentliga lokaler

Lokaler och platser dit allmänheten har tillträde ska anpassas så att de är tillgängliga för personer som har nedsatt rörelse och orienteringsförmåga.

Detta står i plan- och bygglagen - PBL - 8 kap §2 andra stycket och §12 andra stycket.

Vill du anmäla ett hinder?

Upplever du hinder för tillgängligheten till lokaler eller platser där allmänheten har tillträde? Fastighetsägaren är skyldig att åtgärda det. Anmäl hinder till kommunen:

Föreskrifter

Med stöd av PBL har Boverket gett ut föreskrifterna: Enkelt avhjälpta hinder - HIN 3. Kraven är retroaktiva, befintliga hinder ska undanröjas. Boverkets förhoppning var att detta arbete skulle ha varit klart år 2010. Läs mer om HIN 3länk till annan webbplats.

Tillgänglighet på allmänna platser - ALM 2

Kraven gäller när en allmän plats iordningställs.

Läs mer om detta på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Som vägledning för hur man kan anpassa lokaler/allmänna platser har Boverket gett ut en bok "Enklare utan hinder". Boken kan beställas via Boverket, de har även tagit fram en inventeringsmall. Läs mer om enkelt avhjälpta hinder på Boverket.länk till annan webbplats

Mätning av den fysiska tillgängligheten

2010 deltog Luleå i en granskning av tillgängligheten i staden som genomfördes av bland annat Sveriges kommuner och landsting.

SKLs granskning visade att Luleå fick 60,8 poäng av totalt 100 när det gäller tillgänglighet på offentliga platser. Ett antal olika platser och byggnader har varit med i undersökningen. Läs hela resultatet här.öppnas i nytt fönster (pdf, 1.9 MB)

En egen enkätundersökning gjordes också för att ta reda på hur långt arbetet har kommit med att få bort alla enkelt avhjälpta hinder, som enligt lagen skulle vara borta vid utgången av 2010. Enkäten följde upp resultat från 2009.

Kommunens egen enkätundersökning om arbetet med enkelt avhjälpta hinder visar att 80 procent av fastighetsägarna i Luleå har åtgärdat åtminstone 75 procent av hindren. Läs hela undersökningen här.öppnas i nytt fönster (pdf, 194.6 kB)