Din säkerhet

Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

Webbplatsen ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

Dinsäkerhet.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB.

Våren 2016 distribuerades broschyren Din säkerhetöppnas i nytt fönster till alla hushåll i Luleå kommun.

Broschyren tar på ett enkelt sätt upp olika risker och hur den enskilde kan undvika och förebygga dem. På sista sidan finns några viktiga telefonnummer och hemsidor.

En sammanfattning av broschyren finns på finska, engelska samt arabiska.