Brandvarnare

Brandvarnare

En brand i din bostad kan vara fruktansvärd, förödande och tillväxer snabbare än de flesta tror. På 2-3 min kan ett rum vara övertänt. Brandvarnare är det billigaste och enklaste sättet att skydda sig själv och sin familj mot brand. Det kan vara skillnaden mellan liv och död. Brandvarnaren kan ge dig den extra tid du behöver för att kunna rädda dig och din familj, varna andra och eventuellt försöka släcka branden.

Att kontrollera/testa din brandvarnare

Inköp och montage av brandvarnare är steg ett, men regelbunden kontroll av brandvarens funktion och batteri behövs. Kontrollera genom att trycka in testknappen på brandvararen, det testar såväl batteriets funktion som själva sensorn i brandvarnaren. Testa brandvarnaren minst årligen, men gärna månadsvis. Testa också efter längre frånvaro från hemmet, eftersom att du kan ha missat signalen om låg batterispänning.

För att hjälpa dig komma ihåg att testa din brandvarnare kan du anmäla dig till denna SMS-tjänst. Det är helt gratis och ditt telefonnummer kommer inte användas i något annat syfte än att påminna dig om att testa brandvarnaren.

Välja och placera brandvarnare

Brandvarnare är billiga och finns i många butiker, men välj en med standardmärkningen SS-EN 14604. Brandvarnare ska alltid placeras i taket, gärna utanför sovrummet, minst 50 centimeter från väggen, så att luften och röken kan flöda fritt runt brandvarnaren. Undvik att placera brandvarnaren i närheten av ventilationsdon, de kan hindra snabb detektion av brand. Ha minst en brandvarnare per 60 m2 och minst en per våningsplan.

Lag och ansvar

Det är numera ett lagkrav att bostäder är försedda med brandvarnare (eller brandlarm). Normalt är det fastighetsägarens ansvar att en brandvarnare monteras och därefter, i hyresrätt och bostadsrätter, lägenhetsinnehavaren som förväntas testa och byta batteri i brandvarnaren.

Hjälpmedel för funktionsnedsatta

Det finns hjälpmedel som förstärker brandvarnarens signal så att du som hör dåligt uppfattar larmet. Det finns också optiska hjälpmedel som gör att en lampa blinkar då brandvarnaren larmar och apparater som ger ifrån sig vibrationer när larmet går. Olika landsting har olika regler för vilka hjälpmedel som beviljas. Ta kontakt med din vårdcentral för att få hjälp med hur du går vidare!

Fakta

Tryck in knappen en gång i månaden för att se att varnaren fungerar.

Andra bra tillfällen att testa brandvarnaren:

  • När du har satt upp brandvarnaren
  • När du kommer hem efter en resa
  • När du just har bytt batteri
  • På Brandvarnardagen den 1 december