Closetteum - Rötkammare II

Luleå kommuns vision är att en så stor del som möjligt av fordonen i kommunen i allmänhet och kommunens fordonsflotta i synnerhet, drivs med förnybart fordonsbränsle 2030. En förutsättning för detta är att vi kan säkerhetställa rötningen och produktionen av biogas i de egna leden.

Den nuvarande rötkammaren har varit i drift sen 1995. Rötkammare II som nu byggs blir lika stor (3 500 m3). Skillnaden är att i den nya rötkammaren kan man även ta hand om hushållsavfall. RKII- Closetteum skall vara färdigbyggd i januari 2019 och tas sedan i drift efter slutbesiktning.

Rötkammare II ger även en bättre möjlighet att fördela produktionen mellan olika enheter. Den kan köras parallellt med den gamla eller var för sig.

Följ länken och läs mer om Closetteum - Rötkammare II i Luleå

Läs även mer om Luleås hantering av vatten och avlopp här.