Biogasutveckling i Luleå

Visionen om att ha enbart fossilfria drivmedel till Luleå kommuns fordonsflotta närmar sig med stormsteg. Nu har vi passerat 100 tjänstebilar som drivs med egenproducerad biogas och det är ca hälften av kommunens fordon. – Det är full produktion av egen biogas på Uddebo just nu, säger en glad Lenita Ericson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Full produktion av egen biogas på Uddebo

Just nu investerar vi i en ny rötkammare ute på Uddebo som färdigställs under 2017/2018. Den är budgeterad till 65 milj och för den investeringen har vi fått ett investeringsstöd från Naturvårdsverket på 11,8 milj. Investeringen görs för att vi ska få en säker och hållbar produktion av biogas. Den skapar också förutsättningar för att nyttja vårt matavfall som ett rötningsbart material. Du kan pendla till jobbet på ett bananskal.

Taxi och landstinget - Region Nord näst på tur att tanka biogas

Idag framställer vi ca 1 milj m3 biogas som uppgraderas till fordonsbränsle men vi använder också gasen till att framställa el och värme på vårt reningsverk. När förbrukningen av fordonsgas ökar kan el och värme tillverkas med hjälp av LNG (naturgas) och på så vis kan antalet fordon som tankar fordonsgas öka.

Vid full drift kommer kommunen att tillverka biogas som ersätter bensin/diesel motsvarande 1 275 000 liter.
Några aktörer som inom kort kommer att få erbjudande om att köpa fordonsgas är NLL och taxi i Luleå.

Lars Sandström som arbetar med process och utveckling av biogas på Stadsbyggnadsförvaltningen vid Luleå kommun berättar att kommunen just nu klarar försörjningen för samtliga bilar i kommunens leasade fordonspark som uppgår till 191 personbilar och 93 lätta transportbilar.

Reservplan

Vid produktionsstörningar på Uddebo ersätts biogasen med naturgas, så kallad LNG (Liquefied Natural Gas/flytande naturgas) vilket innebär att kommunen klarar att försörja samtliga leasingfordon som drivs med gas. Under 2015 var mängden inblandad naturgas ca 55 ton.
2015 tillverkades ca 2 miljoner m3 biogas på Uddebo. Av det användes 73 000 m3
(58 ton) till fordonsbränsle. Detta motsvarar 87 000 liter bensin. Resterande biogas användes till bland annat el och värme.

Lenita Ericson och Lars Sandström februari 2016

Lenita Ericson och Lars Sandström februari 2016

Ny tankstation planeras

En tankstation öronmärkt för kommunens fordon finns idag på parkeringen vid LLT:s garage men ytterligare en station för privatbilister och företag planeras framöver.

Det nya tankstället förväntas få en central placering i Luleå och en lokaliseringsutredning ska göras.

– För mig är drivkraften för att jobba med biogas att vi förädlar en befintlig råvara som ingen vill ha och samtidigt bidrar till en renare luft och en ökad självförsörjning
av ett fossilfritt drivmedel i Luleå, säger Lars Sandström.

Korta fakta

Vad: Miljövänlig fordonsgas. Biogas (rågas) från avloppsreningsverkets rötkammare har en metanhalt på ca 65 %. Metanproduktionen är ca 150 - 200 Nm³ gas per timme. Biogasen renas från koldioxid och andra gaser så att metanhalten stiger till 97 %. Då blir den till fordonsbiogas, ett fossilfritt fordonsbränsle. 

Varför: För att Luleå kommun vill öka miljönyttan genom att i så stor utsträckning som möjligt ersätta fossila bränslen i kommunalafordon. Kommunen klarar försörjningen för samtliga bilar i kommunens leasade fordonspark som uppgår till 191 personbilar och 93 lätta transportbilar. (2016-05-01)

Hur: Avloppsslammet som renas ut från inkommande avloppsvatten samlas upp i rötkammaren. Där inne startar rötningsprocessen och biogasen bildas. 

Var: Biogasen uppgraderas till fordonsgas på avloppsreningsverket i Uddebo men distribueras via tankflak till LLT:s tankstation på Midgårdsvägen.

 

Dokument

 Kontakt

Projektledare: Lars Sandström, 072-519 49 97
lars.sandstrom@lulea.se

Projektkommunikatör: eva.sundgren@lulea.se