Frågor och svar

Här sammanställer vi de frågor som kommer till oss om biogasprojektet i Luleå. Har du en fråga du funderar på maila oss gärna: VA-Process & utveckling biogas, Lars Sandström
lars.sandstrom@lulea.se

Tankstation för privatpersoner

Fråga:

Hej!

På er sida står det att en tankstation för fordonsgas planeras för privatbilister. Finns det någon tidplan för det? Skulle vara intressant att veta ungefär när en sådan kan tänkas vara på plats, så man kan planera sina bilinnehav.

/Jonas 2018-03-27

Svar:

Hej,

Just nu ligger det en interpellation som ska ha besvarats i Kommunfullmäktige den 26 mars, om just frågan om när biogas ska upplåtas till försäljning för privatpersoner. Jag vet dock inte hur utfallet kommer att bli och vilken tidsplan som kommer att gälla. Allt talar för att vi går mot ett läge där privatpersoner kommer att få tanka biogas i Luleå under 2018. Interpellationen kommer upp till behandling i Stadsbyggnadsnämnden förhoppningsvis under våren/försommaren.

Det händer dock mycket inom biogassidan här uppe och min förhoppning är att vi inom kort kommer att ha tankningsmöjligheter i Boden, Luleå och Skellefteå. I och med det är vi sammankopplade vad gäller biogas till övriga Sverige.

/ Lars Sandström 2018-03-28

Fråga:

Har det hänt någonting med biogassatsningen i Luleå under 2017 som medför att privatpersoner kan tanka biogas i Luleå?

Går det att tanka som privatperson vid tankstationen vid LLT ännu?

Har en allmän tankstation kommit något närmare ett förverkligande så kan ni gärna publicera det på kommunens hemsida.

mvh Sven Lindström

Svar:
Det är idag inte möjligt att tanka biogas som privatperson i Luleå. Den utredning som du refererar till pågår, men har utökats till att också undersöka om vi ska driva distribution och försäljning av biogas i kommunal regi eller om det är lämpligare att överlåta den delen till annan part. Det är viktigt att vi nu gör rätt från början, så vi inte hamnar i en situation där vi tvingas göra onödiga konstruktioner i efterhand.

Luleå kommun satsar stort på biogas och det är bra, för det påverkar vår luftkvalitet på ett bra sätt, samtidigt som vi sluter kretsloppet och tar hand om våra restprodukter. Vi ökar också vår självförsörjningsgrad av drivmedel.

Vi bygger nu ytterligare en rötkammare ute på Uddebo för att säkerställa en säker produktion av biogas. Den förbereds på ett sådant sätt att vi kan driva båda rötkamrarna var för sig eller parallellt. Detta innebär att vi skapar förutsättningar för annat substrat än avloppsslam som te x matavfall. Detta måste dock undersökas så det blir rätt. Investeringar i biogas kostar en hel del pengar initialt.

Jag har full förståelse för din frustration kring att det inte erbjuds biogas för Luleåbor när vi trots allt tillverkar biogas. Men, ha tålamod så kommer det under 2018 att klarna betydligt. Gör vi det här på rätt sätt kommer vi i Luleå att komma närmare en cirkulär ekonomi som många bara pratar om idag och då ligger vi i framkant när det gäller ett framtida hållbart samhälle. I detta ligger naturligtvis också att skapa förutsättningar för Luleåbor att tanka fossilfritt.

Jag bifogar också en länk till den senaste informationen om läget på biogasfronten.

https://www.lulea.se/boende--miljo/nyheter/nyhetsarkiv/2017-12-14-closetteum---luleas-nya-rotkammare-tar-form.htmllänk till annan webbplats

Hälsningar, Lars Sandström VA-Process & utveckling biogas, Stadsbyggnadsförvaltningen - Luleå kommun

Varför kan man inte tanka med eget betalkort?

Fråga:

Jag och min familj kommer att flytta upp till Luleå från Stockholm efter årsskiftet och vi håller på att bygga hus på Hällbacken.

Vi kör idag en Volkswagen Touran gasbil. Jag upptäckte precis att det inte går att tanka gas i Luleå!? Provade på stationen på LLT, men där fungerade inte betalkorten.

Hur kommer det sig att vanliga bilister inte får nyttja gasstationen då det t.o.m. i (Kuriren 2017-06-28) framgår att ni har en överproduktion av gas. För mig är det jättekonstigt?!

Vi kommer nämligen behöva byta bil om det inte hinner dyka upp någon möjlighet att tanka gas i Luleå innan dess.

Mina frågor till dig är:

När kommer den nya stationen att vara klar?

Finns det några planer på att låta privatbilister nyttja stationen hos LLT? Det kan ju inte röra sig om många bilar extra det rör sig om som initialt kommer nyttja stationen, för det finns ju uppenbarligen en efterfrågan.

Gå det att få ett undantag av kommunen, dvs. så att även mitt betalkort går att nyttja? (Lite långsökt kanske:)

Ha en fortsatt trevlig dag!

Tack på förhand //Stefan Svensson

Svar:

Hej Stefan!
Som läget ser ut just nu är det inte troligt att det blir någon tankning för privatpersoner under 2017. Men, vi arbetar just nu med en långsiktig plan för biogas. Vi har en tidsperiod för framtiden för biogas som sträcker sig mellan 2017-2021.

Med tanke på vad som kommer fram under denna period skulle jag inte vara helt förvånad om det kommer att bli en förändring i synsättet på privat tankning. Vi är förberedda, så om man politiskt kan enas om att utöka möjligheterna för privat tankning går det snabbt att åtgärda.

Anledningen till att man är tveksam till att öppna upp för privata kunder är bl a att det ställs högre krav på leveranssäkerhet än vad det gör om man använder gasen internt i kommunen. I synnerhet gäller det nu när vi investerar ytterligare i biogas i form av en ny rötkammare. Det kan uppstå igångsättningsstörningar vid driftagandet av rötkammare II.

Jag har i vart fall tagit upp frågan om privat tankning och nu återstår den politiska behandlingen. Vi kan också luta oss mot att privat tankning är tillåten i både Boden och Skellefteå och där fungerar det bra. Om man politiskt ändrar uppfattning efter behandling, skulle jag bedöma att publik tankning är möjlig att genomföra någon gång under 2018. Men, det kräver en förändrad inställning hos våra beslutsfattare.
Som ansvarig tjänsteman kan jag tycka att de investeringar som vi gjort och gör i kommunen för biogas skulle nyttjas fullt ut om vi öppnade upp för den privata marknaden också.

Vi håller tummarna!

Så till din andra fundering. Jag såg av ditt mail att du inte inköpt den på marknaden billigaste biogasbilen. Kvalitén på VW Touran är genomgående hög och jag kan tänka mig att du har många mil kvar innan det är dags för byte. Jag skulle nog fundera så att jag skulle behålla bilen och köra på bensin fram till att det finnas biogas att köpa i Luleå. Du kan fylla upp med gas när du passerar Skellefteå och Boden vid olika tillfällen. Jag vet att det låter knepigt men biogas kommer att finnas i Luleå vad det lider, så en extra tanke innan du avyttrar bilen. Om du ska avyttra bilen så gör det innan du flyttar för marknaden för gasbilar är inte direkt het här uppe.

Lars Sandström

VA-Process & utveckling biogas