Återvinningsmarknad Luleå

Hållbarhet för människan med miljöarbetet som verktyg

Återvinningsmarknaden tillhör Arbetsmarknadsförvaltningen och fokuserar på hållbart arbetsliv och kompetensförsörjning. De som har pratik och arbetar hos oss går vidare till anställningar på andra förvaltningar, företag eller studier. Det medför att antalet medarbetare varierar.

Mer om det hittar du under Praktik och jobb på Återvinningsmarknaden.

Återbruk - hållbart arbete
För Luleå kommun är det viktigt minska miljöpåverkan och istället återbruka. Kraven från EU att hushålla med jordens resurser och utveckla en cirkulär ekonomi ökar. Det medför att det blir viktigare med avfallsförebyggande arbete och återanvändning. Återvinningsmarknaden bidrar till att öka återbruket i Luleå och därmed minska miljöpåverkan.