Avfall och återvinning

LUMIRE, Luleå MiljöResurs

LUMIRElänk till annan webbplats, Luleå MiljöResurs, ansvarar för all avfallsplanering, omhändertagandet av allt hushållsavfall och driften av avfallsanläggningarna. 

Lumire, Luleå MiljöResurs, Kundtjänst: 0920-25 09 00

Utställning av förslag till föreskrifter om avfallshantering

Under perioden 5 februari – 2 mars 2018 ställs ett förslag till reviderade föreskrifter ut för granskning. Föreskrifterna utgör tillsammans med avfallsplanen den kommunala renhållningsordningen som är ett viktigt redskap för att styra hur hushållsavfall och liknande avfall ska hanteras.

Föreskrifterna är ett lagstadgat dokument och innehåller de bestämmelser som gäller för avfallshanteringen i kommunen. I föreskrifterna regleras hur ansvaret för avfallshanteringen är fördelat mellan kommunen, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare. De innehåller även bestämmelser om godkända hämtningsintervall, anvisningar om sortering och prövning av undantag från föreskrifterna.

Föreskrifterna har reviderats dels för att anpassas till det nya 15 kapitlet om avfall i miljöbalken som trädde i kraft den 2 augusti 2016, dels för att möta nya behov för avfallshanteringen i kommunen.

Förslaget till reviderade föreskrifter är utställt under perioden 5 februari – 2 mars 2018 och under utställningen ges du möjlighet att lämna synpunkter och efter utställningen beaktas inkomna synpunkter. Föreskrifterna förväntas bli antagna under våren 2018.

Synpunkter lämnas skriftligen till Luleå Miljöresurs AB, Murbruksvägen 4, 973 45 Luleå eller till kundservice@lrab.lulea.se. Märk kuvert/e-post med ”föreskrifter om avfallshantering”.

Dina synpunkter vill vi ha senast den 2 mars 2018.

Vid frågor kontakta Ulf Almqvist 0920-25 09 08.

Här hittar du förslaget för nya föreskrifter om avfallshantering.

Luleå Återvinningsmarknad

Att först och främst tänka återbruk och återanvändning före återvinning är den största miljöinsatsen du kan göra. Låt gärna oss göra en bedömning av vad som kan återbrukas innan du slänger i en container för återvinning (=förbränning).

Lämnar du in dina möbler och annat till Återvinningsmarknaden så bidrar du på ännu fler sätt till ett hållbart Luleå. Besök oss gärna på vår länk nedan så får du veta varför.

Luleå Återvinningsmarknad har blivit nominerad till Luleå Business Awards Hållbarhetspris 2017 vilket vi givetvis är oerhört stolta över.

Luleå Återvinningsmarknad: Maria Nyström, 0920-45 58 11
e-post: atervinningsmarknad@lulea.se

Länk till mer information om Återvinningsmarknaden.

Öppettider Luleå Återvinningsmarknad 2018:

Under januari-mars 2018:
Butiker: tis-fre 10-16, stängt lör-sön
Inlämning: bemannad mån-fre 10-16, obemannad övriga tider

Transportbokning:
Önskar du boka hämtning så kan du ringa 0920-45 58 01, vardagar 10-14.
Vi hämtar det mesta som vi bedömer går att sälja för återbruk.
(Gäller det hämtning av grovsopor kontaktar du LUMIRE.)