Bild på en ordförandeklubba

Krav på enskilt avlopp

Att vattnet rinner undan när man duschar och spolar i toaletten betyder inte automatiskt att anläggningen fungerar som den ska. En fungerande anläggning renar också vattnet innan det återförs till naturen.

Vad som är acceptabel rening varierar utifrån platsens förutsättningar. Grundkravet för avlopp med WC är dock att man ska ha en slamavskiljare (trekammarbrunn) och en fungerande efterföljande rening så som en infiltrations- eller markbädd. Utsläpp från en trekammarbrunn direkt till stenkista, dike eller åkerdränering är inte en tillräcklig reningsmetod.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att underhålla och sköta din anläggning.

Miljö- och byggnadsnämnden genomför systematisk tillsyn av enskilda avlopp, du kan läsa mer om det här.

Varför finns det krav på enskilda avlopp?

Avloppsvatten innehåller näringsämnen och bakterier som är skadliga för människors hälsa och miljön och ska därför renas. En avloppsanläggning som inte klarar reningen bidrar till övergödning som kan leda till algblomning och minskad biologisk mångfald. Utsläpp av orenat avlopp kan också innebära förorening av din egen eller din grannes dricksvattenbrunn.

Hur vet jag om mitt avlopp uppfyller kraven?

En kontroll enligt deras checklista kan ge en första indikation på om avloppet är godkänt eller inte. Om du med hjälp av checklistan kan se att ditt avlopp inte uppfyller kraven, kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg för att få hjälp.

Du kan också kostnadsfritt kontakta vår VA-rådgivare för att få hjälp med frågor om enskilt avlopp och vatten.

Sidan uppdaterades den 18 januari 2023