Tätortsnära natur

Den tätortsnära naturen betyder mycket för människors behov av att söka stillhet, att motionera eller utöva någon sport. Skötsel och förvaltning av naturen handlar om att efter naturens förutsättningar och människor behov skapa balans.

Skogsområden i tätorters utkanter är välbesökta rekreationsmål som erbjuder en kontrast mot staden och ger människor möjlighet att uppleva naturen.

Ett skogsbruk inom eller i närheten av stad och bostadsområden skiljer sig från ett traditionellt skogsbruk. Här gäller det att prioritera det som ska göras utifrån naturvärden och rekreationsvärden samtidigt som man måste kunna se möjligheten till skogsproduktion. Det är viktigt att röja och gallra för att öppna upp skogarna och ge besökare en ökad känsla av trygghet och minska riskerna med gamla och skadade träd.

En bra rekreations- och friluftsskog har god framkomlighet, är varierad i artrikedom och ska gärna ha stora träd som skapar rymd. Finns det bäckar, åar eller sjöar kan de göras tillgängliga med hjälp av stigar eller spänger. Skogen kan även siktröjas för att göra vattnet synligt. Alla människor verkar ha en medfödd kärlek för vatten.

Det är viktigt att komma ihåg att i de flesta fall gäller allemansrätten men kommunen kan begränsa den, till exempel vad gäller rastning av hundar.

Sidan uppdaterades den 13 april 2023