Grön skogsbruksplan är ett viktigt verktyg som bidrar till att öka skogens alla värden. En Grön skogsbruksplan ger både en heltäckande och detaljerad bild av skogens innehåll och skötsel.

Den Gröna skogsbruksplanen baseras på en omfattande inventering i fält. Den beskriver skogstillståndet, pekar på vilka skogsvårdsåtgärder som behöver göras, visar på de miljövärden som finns samt ger förslag på avverkningsåtgärder. Planen presenterar också förslag på mål för skötseln, både för produktion och för miljö. Resultatet redovisas i sammanställningar, områdesvisa beskrivningar och kartor.

Den Gröna skogsbruksplanen innehåller följande information:

Förstora bilden

Hela skogsarealens fördelning på fyra målklasserna för skogsskötseln.

Målklasserna är;