Grönplan Luleå

Att enkelt kunna uppleva naturen gör Luleå till en bra plats att bo och leva i.

En ny grönplan har tagits fram för Luleå kommun. Grönplanen bygger på Luleå Vision 2050 och utgör underlag för arbete med översiktlig planering samt övrigt arbete med grön- och blåstrukturen i kommunen.

Grönplanen beslutades av Kommunstyrelsen 2020.

Har du frågor eller synpunkter?

Sidan uppdaterades den 13 april 2023