Bidrag till offentliga julgranar

Stadsbyggnadsnämnden beslutar årligen om att tilldela föreningar och organisationer bidrag för anordnande av offentliga julgranar på allmänna platser i byarna.

Endast offentliga julgranar i byar kan beviljas, då Stadsbyggnadsförvaltningen sätter upp offentliga julgranar i de olika stadsdelarna.

Kriterierna för att kunna få bidraget är att det söks av en registrerad förening och att granen placeras på en väl synlig offentlig plats i en by i Luleå kommun.

Ansökningsperioden är 1 oktober-15 december

Sidan uppdaterades den 13 april 2023