Blommor på äng i solnedgång

Begrava häst eller sällskapsdjur

Om du vill begrava en häst eller sällskapsdjur behöver du göra en anmälan till oss. Det kan du göra i en e-tjänst eller på en blankett.

För att få gräva ner en död häst eller något sällskapsdjur på en fastighet så krävs att du följer anvisningen som du får från miljö- och byggnadsnämnden. Du gör en begäran om en anvisning genom att antingen använda e-tjänsten eller genom att fylla i en blankett och skicka in den.

Handläggning

Då vi fått din begäran om anvisning för nedgrävning av död häst/sällskapsdjur kommer den att registreras hos oss. Därefter kommer det att delas ut till en handläggare som kommer att handlägga ärendet. Om anmälan behöver kompletteras så kommer vi att kontakta dig.

Du kommer att få ett beslut på din begäran. Du har rätt att överklaga beslutet.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning. Vår timavgift är 1 175 kr (2023). Det betyder att avgiftens storlek kan komma att variera. Nedsättning av avgiften kan göras med anledning av särskilda skäl eller med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.

Övrigt att tänka på

Djuret måste grävas ned på sådant djup att rovdjur hindras från att komma åt det. Vanligtvis behöver graven vara så djup att djuret kan täckas med minst 1,5 meter jord. Detta betyder ofta att man måste ha tillgång till en grävmaskin.

Tänk också på att avståndet till högsta grundvattennivå behöver vara minst 1 meter från botten på graven. En plats där marken är naturligt torr är att föredra.

Sidan uppdaterades den 14 april 2023