Varför firas Persmäss?

Helgen runt den 29:e juni firas årligen Persmäss i Gammelstad, en kyrkhelg med historiska rötter som går tillbaka till katolsk tid. Persmäss var en helgdag i Sverige fram till 1772. För ungefär hundra år sedan återupprättade prosten Albert Nordberg firandet av Persmäss i kyrkstaden. Den firas till åminne av aposteln Petrus, som historiskt har en speciell ställning i Gammelstad och Luleå.

Persmäss stammar från den katolska tiden då närmare en tredjedel av alla årets dagar var helgdagar. Var och en av Jesu tolv apostlar hade varsin dag tillägnad sig. Det var de som ledde arbetet med att sprida den kristna läran och de avrättades följaktligen genom brutala metoder under det första århundradet efter Kristus då de ansågs illojala mot romarriket och kejsaren. När kristendomen år 313 e.Kr. förklarades laglig av kejsar Konstantin började kyrkor byggas i snabb takt.

Den första kyrkan i Rom tillägnades Petrus vilken enligt den kristna traditionen spelar en nyckelroll i många legender från den tidiga kristna kyrkan. Petrus var fiskare och anses ha blivit tilldelad en ledarroll av Jesus. Han betraktas som den förste biskopen i Rom och den förste påven, och varje ny påve i den romersk-katolska kyrkan anses vara Petrus rättmätige efterträdare. Petrus korsfästes i Rom år 64 e.Kr.

Petrus avbildad i Nederluleå kyrkas kor av målaren Albertus Pictor, tidigt 1500-tal.

Petrus avbildad i Nederluleå kyrkas kor av målaren Albertus Pictor, tidigt 1500-tal.

Persmäss är aposteln Petrus dag som han delar med Paulus, i äldre dagar kallades dagen för ”Per och Pål”. Dagen firas till minne av de bådas martyrium i Rom. Persmässan var en helgdag i Sverige fram till 1772. I Gammelstad återupprättade prosten Albert Nordberg firandet av Persmäss i Gammelstad för närmare hundra år sedan.


När Nederluleå kyrka, tidigare Luleå sockenkyrka, enligt traditionen invigdes 1492 var det på Per & Påls dag den 29:e juni och kyrkan blev helgad åt aposteln Petrus. I kyrkans kor återfinns Petrus avbildad av målaren Albertus Pictor från tidigt 1500-tal. Han återfinns snett till vänster ovanför korets fönster i korvalvet, hållandes nyckeln till himmelriket. Petrus korslagda nycklar är även symbol för katolicismen.

Nyckeln som symbol är återkommande i Nederluleå kyrka och Petrus nycklar återfinns även på Luleå kommuns stadsvapen. Stadsvapnets motiv med två korslagda nycklar stammar från 1621, det år då Luleå stad grundades i Gammelstad. I Luleå stads grundläggningsbrev från samma år tilldelades stades som märke i sitt sigill: ”twå nycklar, den ene upåth och den andre nedhföre wände”.

I år firas Persmäss i Gammelstads Kyrkstad fredag 1 juli – söndag 3 juli med ett fullspäckat program med midnattssolsandakt, torghandel, vandringar, bildvisning och mycket mer. Låt dig själv bli inbjuden till kyrkkaffe i en kyrkstuga efter söndagens högmässa. 

Klicka här för att se det fullständiga programmet.

 

 

 


Text & Foto: Linda Stenman