Gammelstadsviken: havsviken som blev insjö

Gammelstads kyrkstad är ett bra besöksmål för den som vill kombinera kultur med friluftsliv. Du kan vandra i orörd natur med våtmarker och naturskog till eller från kyrkstan. Ett par hundra meter från kyrkstan finns en av ingångarna till naturreservatet Gammelstadsviken. Projektet Guldkant kring Gammelstadsviken som i år fullbordats har dessutom resulterat i att tillgängligheten har förbättrats. Du kan promenera genom reservatet på stigar och spångar.

Här vid Norrbottenskusten reser sig landet ur havet med nästan 1 centimeter per år. Detta är en rest från istiden då ett kilometertjockt istäcke tryckte ner landet. När Luleå stad grundades i dagens Gammelstad år 1621 låg hamnen på den plats där Friluftsmuseet Hägnan ligger idag. Mindre än 30 år efter stadens grundande var hamnen för grund och staden Luleå flyttades 12 kilometer ut mot kusten. Så småningom blev havsviken en insjö med omgivande våtmarker och naturskog. Än idag minner ortnamn kring Gammelstad och Luleå om havets närvaro; i Gammelstadsviken återfinns till exempel namnet Köpmansundet vid Rutvik.

Idag är Gammelstadsviken ett naturreservat med rikt fågel- och växtliv. Över 200 arter har skådats i viken och i skogen i reservatet under åren, men regelbundet häckar runt 80 arter. En led går genom reservatet mellan Gammelstad och Porsön. Den består av en vacker stig med eller utan spångar. Projektet Guldkant i Gammelstadsviken påbörjades 2012 och avslutades i år. Projektet, som letts av Naturskyddsföreningen, Ornitologiska föreningenlänsstyrelsen och Luleå kommun, har haft som målsättning att utveckla fågelområdet vid Gammelstadsviken och öka besökarantalet i området genom att göra det mer tillgängligt för alla. Under de fyra år som projektet pågått har tillgängligheten till reservatet förbättrats med hjälp av förbättrade stigar, fler sittplatser, skådarplatser med mera.

I Gammelstadsviken kan du vandra på spångar över våta områden.

I Gammelstadsviken kan du vandra på spångar över våta områden.

Det är fint att gå hela sträckan eller kortare etapper. Längs leden finns grillplatser och ett fågeltorn. Tillgängligheten till fågeltornet från Gamla Haparandavägen är god då man i projektet lagt stenmjölsbeläggning längs den etappen. I tornet har man utmärkt utsikt över sjön och är därför utmärkt för att betrakta fågellivet. Särskilt våren ska vara extra fin då många arter häckar här.

Åkerbärsblommor.

Åkerbärsblommor.


Även den med svalare intresse för fåglar kan finna glädje av en vandring genom viken, som bjuder på fina utsiktsplatser och varierande terräng. Varje årstid har sin prägel. Nu på sensommaren kan du njuta av de mycket aromatiska åkerbären som växer här i norr. Svampsäsongen är också igång.

Vandra i grupp eller promenera själv. Varför inte ta en löptur genom reservatet? För den som vill ta en dagstur är Gammelstadsviken lättillgänglig och nära från Luleå stad.

 


 

 

 


Text: Linda Stenman