Gammelstad då & nu

Årstiderna byter av varandra, åren går. Kyrkstaden i Gammelstad är en plats i ständig förändring, vilket den varit ända sedan dess uppkomst för flera hundra år sedan. Här lägger vi upp fotografier från då och nu som visar på platsens kontinuitet och omvandling. De äldre fotografierna är hämtade från Luleå kommuns historiska bildarkiv.

Foto: överst: Kyrkbyn under 1910-talet Luleå kommuns historiska arkiv, underst: Kyrkbyn april 2017, Linda Stenman. Fotografierna ovan är tagna söder om Gammelstads kyrkstad, vid järnvägen.

Foto: överst: Kyrkbyn under 1910-talet Luleå kommuns historiska arkiv, underst: Kyrkbyn april 2017, Linda Stenman. Fotografierna ovan är tagna söder om Gammelstads kyrkstad, vid järnvägen.

Begreppen kyrkstad och kyrkby kan verka förvirrande. I Gammelstad finns både en kyrkstad och en kyrkby. En kyrkstad kan sammanfattas som en samling stugor runt en norrländsk sockenkyrka där ditresta sockenbor vistades tillfälligt under helgerna, en tradition som troligtvis går tillbaka 500 år i tiden. En kyrkby å andra sidan kan historiskt beskrivas som centralorten i en svensk socken, med permanent bosatta i gårdar och med samhälleliga institutioner så som skola, sockenstuga, sockenmagasin, fattigstuga och så vidare. Historiskt sett har kyrkbyn och kyrkstaden i Gammelstad existerat i symbios.

I Gammelstad finns än idag både en kyrkstad och en kyrkby. I kyrkstaden finns idag 405 kyrkstugor som ägs av privatpersoner och som besöks temporärt. I kyrkbyn finns bostäder med 800 fast bosatta, inom kyrkstadsområdet är dessa 225 personer. Här finns också kyrkbyskolan med elever från förskoleklass från årskurs 6. Under 1900-talet utvecklades kyrkbyn och många bostadshus byggdes till på det som tidigare var åkermark som vi ser på fotografierna här ovan. Lägg också märke till det gamla tingshuset till vänster om kyrkan som reste sig på högsta punkten på kyrkberget.

Foto: överst: Luleå kommuns historiska arkiv, underst: Linda Stenman

Foto: överst: Luleå kommuns historiska arkiv, underst: Linda Stenman

På 1920-talet fick Gammelstad sin första linjegående buss. Modellen på bussen på bilden heter T-Ford och var en av de vanligaste bussmodellerna. I och med att bussen blev ett bekvämt sätt att resa till kyrkstan på var det många som kortade av vistelsen med en natt och ibland övernattade man inte alls. Det var också i och med tryckta tidtabeller till tåg och buss som ortnamnet Gammelstad började användas istället för att som tidigare säga "Gamla staden". Idag trafikerar Luleå Lokaltrafiks linje 9 kyrkstan och inom en halvtimme kan man ta sig från kyrktorget till centrala Luleå.

 

Foto: t.v.: Egron Hedqvist / Luleå kommuns bildarkiv, t.h.: Jennifer Wikström

Foto: t.v.: Egron Hedqvist / Luleå kommuns bildarkiv, t.h.: Jennifer Wikström

Cyklister i kyrkstan. Bilden till vänster med den välklädde mannen är troligen tagen på 1930-talet av fotograf Egron Hedqvist. Cykeln var på den tiden sedd som ett dyrt fortskaffningsmedel. Under 1900-talet blev det vanligt att under varmare årstider ta cykeln till kyrkstan istället för att som tidigare åka häst och vagn. Bil och buss blev också vanliga fortskaffningsmedel.

Lägg märke till kyrkan och dess fasad på de båda bilderna. På bilden till vänster har kyrkan röd puts med blindfönster i gaveln. Putsen tillkom på 1770-talet och knackades ner 1954 så att den senmedeltida fasaden med dess gavelblinderingar i tegel är synliga. Stenarna i murverket är insamlade från närliggande berg, bälingeberget är troligtvis det främsta. Ett 40-tal bergarter återfinns, bland annat granit, grönsten, bergartssmältor, magmablandning och konglomerat.

Du kan själv söka äldre bilder i Luleå kommuns historiska bildarkiv på nätet: http://bildinternet.lulea.se/länk till annan webbplats

Där finns även att läsa hur du får använda bilderna.