Elvin Enqvist - en konstnärlig skildrare och förkämpe

Med kamera och anteckningsblock skildrade författaren Elvin Enqvist livet som levdes i Gammelstads kyrkstad mellan 1956-60. Hit kom han på senhösten 1956 för att skriva klart en roman. Det dröjde inte länge förrän konstnären fick upp ögonen för det liv som levdes här och som hade levts i hundratals år. I lokaltidningen debatterade han för bevarandet av kyrkstan, vilket under denna tid inte var en självklarhet. Enqvist visade att den stora kyrkstan runt den gamla kyrkan med tillhörande seder var något unikt. I år firar Gammelstads kyrkstad 20 år som världsarv.

Fotograf: Elvin Enqvist ©Norrbottens museum

Fotograf: Elvin Enqvist ©Norrbottens museum

Författaren Elvin Enqvist skriver i sin bok ”Kyrkstad” från 1978 att han kom till Gammelstad på senhösten 1956. Med några ihoptjänade tusenlappar i fickan kom han för att skriva färdigt sin senaste roman. Kanske föll den enkla miljön i kyrkstugorna den kringresande konstnären i smaken. Kanske tänkte han att han skulle få vara i fred. Snart kom han att skapa ett speciellt förhållande till kyrkstan och de seder han uppmärksammande och fann unika. Med en lånad kamera och anteckningsblock i handen började han att dokumentera det han såg.

Fotograf: Elvin Enqvist ©Norrbottens museum

Fotograf: Elvin Enqvist ©Norrbottens museum

Elvin Enqvist ©Norrbottens museum

Elvin Enqvist ©Norrbottens museum

 

Enqvist var berest, son till en köpman i Västernorrland. Han hade studerat till ingenjör i Stockholm på den prestigefyllda Kungliga Tekniska Högskolan. Men slutligen föll det på hans lott att leva konstnärens och bohemens kringresande och enkla leverne framför det strama men trygga borgerliga. Enqvist knegade och skildrar ofta arbetarnas liv. Samtidigt har han beskrivits som en äldre tiders gentleman som skrev sina verk med gåspenna.

I kyrkstuga nr 100 kom Enqvist att tillbringa de närmaste fyra åren. Säkerligen hade vistelsen blivit längre om det inte var för att han blev utkastad efter att tagit ställning för bevarandet av kyrkstan. Det här var under en tid då det inte existerade några långsiktiga bevarandeplaner för kyrkstan. I en artikel i Norrbottens-Kuriren skriver Enqvist att det behövs anslag från kommunalt, kyrkligt eller musealt håll för att bevara kyrkstan. Han skriver att det rivs istället för att restaureras. Detta resulterade i en debatt mellan Enqvist på den ena sidan och kommunala tjänstemän på den andra. Landsantikvarien Hans Beskow satte sig också emot Enqvist och hotade med böter ifall han inte avlägsnade sig från stugan. I januari 1960 tvingades författaren lämna kyrkstuga nr 100 och kyrkstan i Gammelstad.

Dubbelbröllop i Nederluleå kyrka. Foto av Elvine Enqvist ur boken Kyrkstad.

Dubbelbröllop i Nederluleå kyrka. Foto av Elvine Enqvist ur boken Kyrkstad.

1978 utkom så, närmare 20 år efter vistelsen, boken Kyrkstad. Mellan pärmarna ryms ingen vanlig berättelse med fakta och historiska årtal. Nej, här huserar betraktelser av liv som levs i kyrkstugor och på gårdar. Generationer, årstider, högtider och kyrkhelger byter av varandra och markerar livets gång. Allt i Enqvists prosalyriska ordalag som fångar platsen Gammelstads kyrkstads särprägel. Frosten under de kalla norrbottniska vårnätterna beskrivs lika envis som en kallfingrad nattfriare och om hösten skriver Enqvist: ”Som gnistsvärmar sprakar lövmillionerna ut ur kronorna, hopar sig i drivor kring kronoboden”.

Fotograf: Elvin Enqvist ©Norrbottens museum

Fotograf: Elvin Enqvist ©Norrbottens museum

 

Enqvist öppnade upp ögonen hos Luleborna och fick dem att inse att det de hade med den flera hundra år gamla kyrkstaden och dess tillhörande tradition var något säreget. Nog för att kyrkstäder fortfarande existerade på olika håll i den nordliga delen av landet, men omfattningen i Gammelstad med den levande traditionen fann han anmärkningsvärd. Kanske ansåg vissa under Enqvists dagar att han var en bakåtsträvare i en tid då landet skulle moderniseras. Det gamla skattades inte högt, vilket Enqvist noterar i boken Kyrkstad där dyrbara möbler och föremål från 1800-talet auktionerades ut i gamla posthuset för nästan ingenting.


Sedan 1996 är Gammelstads kyrkstad med på UNESCOS världsarvslista över kultur- och naturmiljöer som är av stor betydelse för hela mänskligheten. Om inte Enqvist inlett en debatt för kyrkstans bevarande för över ett halvsekel sedan vet vi inte om Gammelstads kyrkstad hade varit densamma idag.

Enqvists bok Kyrkstad från 1978.

Enqvists bok Kyrkstad från 1978.

 

 

 


Text och Foto: Linda Stenman