Utvärdering Arbetscoach

Det är viktigt för oss att få veta vad du som individ tycker och därför har du nu möjligheten att hjälpa oss att bli bättre genom att fylla i vår enkät.

Tack för att du tar dig tid att svara på frågorna!

Jag är


Motsvarade Arbetscoachens insatser dina förväntningar?
Hur har samarbetet med Arbetscoachen fungerat?
I vilken grad upplever du att ni har jobbat med det som varit viktigt för dig?
Har arbetet med Arbetscoachen gett dig bättre förutsättningar att klara ditt arbete/praktik?