Tillväxt, kommunikation och marknadsföring

Tillväxt är en förutsättning för en ännu bättre stad att bo, arbeta, studera och ha det bra i.

Därför arbetar Luleå kommun för ökad tillväxt t ex genom att

  • marknadsföra Luleå
  • främja tillväxten inom näringslivet
  • samverka med universitetet
  • utveckla internationellt samarbete
  • utveckla Luleå kommuns kommunikation med såväl medborgare som internt inom organisationen.

Detta arbete utförs av flera olika delar av den kommunala organisationen, bl a av samhällsutvecklingskontoret, kommunikationskontoret och Luleå Näringsliv ABlänk till annan webbplats. Dessutom handlar det hela tiden om samarbete med andra utanför den kommunala organisationen.

Tillväxt- och kommunikationsarbetet innehåller många intressanta delar lämpade för examensarbeten, uppsatser och praktik. Har du idéer eller förslag, så är vi intresserade av att diskutera detta med dig.

Kontakta gärna

Kommunikationskontoret
Via Kundcenter 0920-453000