Socialt arbete, social omsorg och omvårdnad, hälsovetenskap

Socialförvaltningen är en av Luleå kommuns största förvaltningar och ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Här finns en bred verksamhet och många olika yrkesprofessioner som ska svara för upplysningar, råd, stöd, service, vård och omsorg, ekonomisk hjälp och annat bistånd till enskilda och familjer.

Socialförvaltningen ansvarar också för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och i dagverksamhet samt för hemsjukvård.

Gör ditt examensarbete hos oss

Att samarbeta med studenter är viktigt för oss. Vi ser det som en lärandeprocess som gagnar både dig som student och oss som organisation i ett arbetsgivar-, medarbetar-, och kundperspektiv. Beroende på din utbildning och intresseområde kan du välja ett ämne som passar ditt examensarbete. Tillsammans med oss kan du resonera om syftet, perspektiv, frågeställningar och tillvägagångssätt.

Förslag på ämnesområden för examensarbeten.öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss, vi är öppna för dialog och lyssnar gärna på dina förslag.

Kundcenter 0920-453000

Examensarbeten som genomförts i samverkan med socialförvaltningen:

Kundtjänst inom kommunen - Om en organisationsförändring mot ökad tillgänglighet för medborgarnaöppnas i nytt fönsterMaria Johansson, filosofie masterexamen, sociologi, 2014.

Kunden i centrum, lagar, visioner och verklighet – En studie av bemanningen vid socialförvaltningens verksamhet för vård och omsorgsboendenöppnas i nytt fönsterNiclas Hedéen, filosofie masterexamen, arbetsvetenskap, 2014.

Chefspyramidens komplexitet – en studie om områdeschefsbefattningen vid Luleå kommuns socialförvaltningöppnas i nytt fönsterAndreas Nordgren, filosofie masterexamen, sociologi, 2014.

Omvårdnadslyftet – socialförvaltningen i Luleå kommuns utveckling mot en lärande organisationöppnas i nytt fönsterTanja Granqvist-Eliasson, filosofie kandidatexamen, sociologi, 2013.

Introduktion – är det nödvändigt? En studie om introduktion av enhetschefer inom socialförvaltningen i Luleå kommunöppnas i nytt fönsterMadelene Berglund och Sara Bergman, C/D-uppsats, psykologi, 2009.