Samhällsplanering och teknik

Smedjegatan

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar och bygger för ett hållbart framtida Luleå samt underlättar allas vardag och ser till att vi har en grön stad, vatten i kranen, vägar att köra på och trevliga fastigheter att verka i.

Stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag i Luleå kommun är bland annat att bidra till ett hållbart samhälle och att möjliggöra attraktiva boendemiljöer och intressanta arbetsplatsområden. Stadsbyggnadsförvaltningen samordnar och ansvarar för hela kommunens lokalbehov, för teknisk infrastruktur i form av gator, gång- och cykelvägar, parker, grönområden, trafiksäkerhet och vatten- och avloppsförsörjning.

Vi är mycket intresserade av att samarbeta med studenter och vi är alltid öppna för att resonera om bra uppsatsidéer. Beroende på din utbildningsbakgrund kan du välja tillvägagångssätt och perspektiv. Tillsammans med oss kan du anpassa examensarbetet så att det passar just ditt intresseområde och kompetens.

Kontakta oss på stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se