Pedagogik och lärande

Pedagog

Du kan bidra till att göra skolan i Luleå till en nationell förebild! Vi är öppna för dina frågeställningar på området pedagogik och lärande.

Pedagogik har fokus på människans kulturalisering i termer av mening och identitet. Pedagogik definieras traditionellt som läran om fostran och utbildning, vilket innebär att forskningen fokuseras på hur människan kan fostras och formas. Pedagogik som vetenskap rör sig inom ett vidsträckt forskningsfält.

Människors lärande är centralt för all kulturell verksamhet. Lärande sker individuellt, i kollektiv form, inom grupper, organisationer och på nationell nivå. Lärande sker i sammanhang, såväl i människans spontana möten med omvärlden som i mer tillrättalagda situationer. Forskningsämnet utgörs av lärande där detta innebär att människors sätt att förändra sin förståelse av omvärlden, att utveckla sin förmåga att agera i denna samt att minnas, sätts i fokus.

Kontakta
Kundcenter 0920-453000