HR-området, organisation och ledarskap

Inom Luleå kommun arbetar cirka 6 900 medarbetare. Därmed finns en rad intressanta personalfrågor att titta på. Arbetsmiljö, rekrytering, ledarskap, organisationsutveckling och förändringsledning är några exempel med starka beröringspunkter till samhällsvetenskap.

Kommunen är en komplex organisation där utmaningen är att arbeta internt och externt så medarbetar- och kundperspektiv går hand i hand.  

Vi är öppna för dina frågeställningar på området.

Kontakta arbetsgivaravdelningen
via kundcenter 0920-453000