Fritid

Isbana

Förslag på examensarbeten:

Energibesparing ridhus i Luleå och Råneå (i samverkan med föreningslivet). Hur minska förbrukning genom beteende förändring, investeringar mm? Hur kan vi arbeta med andra anläggningar?

Är Luleå verkligen bästa fritidskommunen? Enligt SCB:s årliga medborgarenkät var vi det 2011. Hur kan vi göra bättre jämförelser mellan olika kommuner? Är vi effektiva? Får medborgarna rätt utbud/möjligheter för pengarna? Kan vi använda studier genomförda i andra kommuner för att bli ännu bättre?

Besökare och föreningslivet möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Vilken uppfattning har de idag om bl a sporthallar, elljusspår och fotbollsplaner etc? Vilka möjligheter finns till inflytande? Hur tas synpunkter idéer tillvara?

Att hyra eller äga en idrottsanläggning, samlingslokal etc för en förening - vem gynnas av kommunens hantering/regelverk? Vad säger andra studier i landet?

Kontakta

Kundcenter 0920-453000