Ekonomi och styrning

Gör ditt examensarbete inom ekonomi och styrning

Luleå kommun har i sin organisation 25 civilekonomer, om man lägger till de kommunala bolagen återfinns ytterligare 5 civilekonomer. Detta gör oss till en bland de största arbetsgivarna för ekonomer inom kommunen.

Förutom traditionella arbetsuppgifter såsom budget- och uppföljningsarbete återfinns många av ekonomerna i strategiska roller inom kommunens verksamhetsutvecklings- och förändringsarbete.

I de mindre förvaltningarna är det vanligt att ekonomerna förutom det övergripande ekonomiska ansvaret även har det övergripande ansvaret för personalfrågorna i förvaltningen.

Att arbeta som ekonom i en politiskt styrd organisation skapar intresse för samhällsfrågor och förståelse för hur de ekonomiska systemen förhåller sig till varandra.

Förslag på ämnesområden för examensarbeten

  • Balanserad styrning
  • Resursfördelning
  • Verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling, processkartläggning
  • Redovisning
  • Planerings- och budgetprocesser
  • Finansiering och kapitalförvaltning

Lämna gärna egna förslag på ämnen för examensarbeten.
Vi är öppna för dina frågeställningar inom området.