Ekonomi och styrning

Gör ditt examensarbete inom ekonomi och styrning

Luleå kommun har i sin organisation 25 civilekonomer, om man lägger till de kommunala bolagen återfinns ytterligare 5 civilekonomer. Detta gör oss till en bland de största arbetsgivarna för ekonomer i Luleå.

Förutom traditionella arbetsuppgifter såsom budget- och uppföljningsarbete återfinns många av ekonomerna i strategiska roller inom kommunens verksamhetsutvecklings- och förändringsarbete. Att arbeta som ekonom i en politiskt styrd organisation skapar intresse för samhällsfrågor och förståelse för hur de ekonomiska systemen förhåller sig till varandra.

Lämna gärna egna förslag på ämnen för examensarbeten.
Vi är öppna för dina frågeställningar inom området.