Simonsgården

Vi arbetar tillsammans för eget välmående och ett grönare Luleå!

På Simonsgården utövar vi olika former av individuellt anpassat trädgårdsarbete och naturvård. Syftet med det dagliga arbetet på gården är att kunna stärka sin egen ställning på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Man kan här bland annat vara med och odla träd som senare planteras för att göra kommunen vackrare, Vi försöker tillsammans bevara och skapa en god Norrlänsk trädgårdskultur.

Det är naturen som skapar vår arbetsrytm varje dag, vi utför fysiska arbeten efter egenförmåga ute i friska luften. Alla som jobbar på Simonsgården börjar på olika kunskapsnivåer och man lär sig arbetsuppgifterna eftersom arbetet fortgår. Vi jobbar oss fram till praktisk kunskap om hur man arbetar yrkesmässigt med park och trädgårdsskötsel.

Arbeten på gården kan vara enkla eller komplicerade, tillsammans i grupp eller själv i trädgården allt efter vad man själv känner att man kan utföra. Det viktiga med arbetet är att bygga en känsla av sammanhang med sina arbetskamrater och att pröva på trädgårdsyrket.

Vedhantering tillhandahåller ved till eldstäder runt om i Luleå kommun. Förutom vedhantering finns även virkesförädling till övriga verksamheter inom friluftsområdet.

Vill du veta mer?

Arbetsledare

Ludwig Holmgren
Tfn: 0920-45 55 63
E-post ludwig.holmgren@amf.lulea.se