Råneservice

Råneservice passar dig som är nyfiken på vårdyrket och vill få en lugn inskolning, där möjlighet ges att känna sig för i eget tempo.Råneservice passar alla som är intresserade av att prova på att jobba med människor.

Du hjälper pensionärer med diverse sysslor i hemmet. Detta ger många pensionärer möjlighet, tack vare våra insatser, att bo kvar hemma. Du får också hjälpa föreningar med att exempelvis städa klubblokaler, kuvertera och distribuera informationsmaterial.

Fixar´n

I verksamheten finns även en fixare, vars grunuppdrag är att minska fallolyckorna hos pensionärerna.  Arbetsuppgifterna kan bestå av t ex sandning och byte av glödlampor.

Om intresse finns att jobba inom omsorgen, så är en tid på Råneservice helt rätt väg att gå.

Verksamhetsansvarig
Björn Jonsson
0920-45 55 69
bjorn.jonsson@amf.lulea.se