Fixar´n

Du som är ålderspensionär i Luleå och Råneå kan ta del av fixartjänsten. Fixar´n hjälper dig kostnadsfritt i ditt hem för att minska risken för fallolyckor.

Du kan bland annat få hjälp med:

  • byte av glödlampor
  • gardinuppsättning
  • montering av brandvarnare/byte av batteri
  • fästa upp sladdar
  • spika upp tavlor
  • enklare ommöbleringar
  • sandning
  • hämta saker från vind/källarförråd

För beställning av tjänsten kontaktar du:

Luleå fixar´n
Tel: 0920-45 30 00

Råneå fixar´n
Tel: 0920-45 30 00

Kostnad:

Fixaren kan i mån av tid även hjälpa dig med andra arbeten. I dessa fall debiterar vi 75 kronor/påbörjad timme och eventuella kostnader för material tillkommer.

Fixaren utför inte snöskottning av tak eller balkonger.