Aktiva

Datorarbetsplatser

I Aktiva finns datorarbetsplatser. Här jobbar du vid dator och bildskanner med text- och bildhantering, registrering i databaser, mindre layout-uppdrag och i viss mån fotografering. Vår främsta samarbetspartner är Stadsarkivet, Luleå kommun. Vi hjälper dem att digitalisera arkivmaterial.

Vi erbjuder en lugn arbetsmiljö där du får en personlig arbetsplats som anpassas ergonomiskt och det finns möjlighet att prova vissa hjälpmedel.

Arbetsledare
Bengt Hakanen
0920-45 56 99
e-post bengt.hakanen@amf.lulea.se

Verksamhetsansvarig
Lennart Renberg
e-post lennart.renberg@amf.lulea.se