Praktik för arbetssökande

Funderar du på vilka möjligheter det finns i Luleå kommun att prova på ett arbete? Tillsammans med bland annat socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hjälper vi dig att hitta en praktik i någon av kommunens egna verksamheter.

Arbetssättet i våra verksamheter är ett individuellt anpassat upplägg utifrån ditt syfte och dina förutsättningar. Här får du möjlighet att få en inblick i olika arbeten och pröva din arbetsförmåga.

För mer information, kontakta någon av våra arbetsmarknadskonsulter eller studie- och vägledare på arbetsmarknadsförvaltningen.

0920-45 30 00 (kundcenter)

Återställ
Vård & omsorg
Återställ
Skola
Återställ
Restaurang & kök
Återställ
Underhåll & service
Återställ
Kultur
Återställ
Arbetsplatser med olika arbetsuppgifter
Återställ
Textil & sömnad