Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årets medarbetarstipendium går till ...

"Det är en väldigt stor ära, inte bara för mig, utan för hela laget. Roligt att Råneå får lite ljus på sig", säger en rörd pristagare.

"Det är en väldigt stor ära, inte bara för mig, utan för hela laget. Roligt att Råneå får lite ljus på sig", säger en rörd pristagare. Foto: Frank Rizo

Marja-Leena Tallus Johansson, informatör vid Råneå medborgarkontor och bibliotek, är mottagare av 2017 års medarbetarstipendium på 15 000 kronor. Luleå kommun vill uppmuntra och premiera engagerade och motiverade medarbetare som är stolta över sitt arbete.

Medarbetarstipendiet har instiftats för att synliggöra kvaliteten och det goda arbetet som utförs i kommunens verksamheter. Stipendiet ska användas för aktiviteter i utvecklingssyfte.

Stipendiekommitténs motivering:

Marja-Leena utmärker sig som en härlig lagspelare som alltid sätter verksamheten och uppdraget först.

Hon brinner för Medborgarkontorets funktion och betydelse. Hon är lyhörd och ser möjligheter och skyr inte utmaningar och får individer att växa genom att ge hjälp till självhjälp.

Med sina yrkeserfarenheter och genom att samarbeta på alla möjliga fronter kopplar hon samman personer i sitt stora kontaktnät.

Hon är en inspirerande arbetskamrat och verkar i vardagen för bygdens och Luleå kommunens utveckling.

Stipendiekommittén fick in totalt 23 nomineringar.

Stipendiekommittén önskar Marja-Leena lycka till i sitt fortsatta arbete och ser henne som en god ambassadör såväl för yrket som för Luleå kommun som arbetsgivare.