Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lönesatsning på utbildad personal inom stöd, vård och omsorg

I årets löneöversyn satsar Luleå kommun på utbildad personal inom stöd, vård och omsorg, dels utifrån centrala avtal och dels genom att kommunen gör en egen satsning.

Luleå kommun har valt att även inkludera verksamheter riktade till individer med psykisk ohälsa och personlig assistans. Lönesatsningen omfattar totalt cirka 1 400 medarbetare, varav cirka 1 200 berörs av det centrala avtalet och omkring 200 av Luleå kommuns egen satsning. Det handlar om en extra satsning på drygt en miljon kronor år 2017.

– Det känns roligt att kunna prioritera utbildad personal inom vård och omsorg, på samma sätt som vi gjorde förra året, oavsett vilken verksamhet man arbetar inom, säger personalchef Birgitta Nilsson.

Luleå kommun fördelar även extra medel till hemtjänsten. En satsning som är av stor betydelse för att fortsättningsvis kunna ge en god vård och omsorg till personer som är i behov av sammanhållna insatser i hemmet. 

– Som arbetsgivare är det otroligt bra att vi kan göra denna satsning för att uppmuntra fler till utbildning och visa på att kompetens i vård- och omsorgsarbetet är en viktig kvalitetsfråga, säger socialchef Gabriella Sjöström.