Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Deltagare svenskakurs Luleå kommun

Några av deltagarna med kursledaren Ingrid Kohkoinen i mitten.

Kommunanställda får intensivkurs i svenska

Flera av Luleå kommuns anställda med invandrarbakgrund har svårt med det svenska språket. Därför anordnar nu kommunen på försök en intensivkurs i svenska. Idag var första träffen och de 14 deltagarna från fyra olika förvaltningar ser fram emot utbildningen.

– Jag vill bli bättre på att skriva framförallt inom det fackspråk vi använder i mitt yrke, säger Safet Avdija som arbetar som undersköterska på Malmuddsgården.

– Jag är från Kroatien och där skriver vi som vi talar och det funkar inte alltid så bra i vårt verksamhetssystem Treserva, förklarar han leende.

Bindu Thanet kommer från Nepal och har jobbat fem år inom Luleå kommun som lokalvårdare. Hon tycker det är bra att kommunen erbjuder svenskakurs.

– Jag behöver lära mig språket bättre, både att skriva och förstå, och jag hoppas få lära mig mycket, säger Bindu.

Värdegrund och kultur diskuteras

Utbildningen består dels av 14 gemensamma träffar under januari till juni och dels av enskild handledning vid sex tillfällen. Deltagarna kommer från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen.

– Vi ska både jobba muntligt och träna på att skriva och läsa, berättar kursledare Ingrid Kohkoinen som tidigare varit lärare på SFI (Svenska för invandrare).

– Vi ska även prata om hur det fungerar på arbetsplatser och inom Luleå kommun, hur man bemöter andra och vilka regler som finns, både skrivna och oskrivna.

Suzana Herzigonja är vårdbiträde på Baldersgården och hon ser mest fram emot programpunkterna presentationsteknik, värdegrund och arbetsplatskultur.

– Jag är kroat och vill behålla mitt sätt att vara, men jag vill också kunna anpassa mig till olika situationer och till den kultur som finns på min arbetsplats, säger Suzana.

Mer delaktiga medarbetare

Bakom utbildningen står kommunens personalkontor, arbetsmarknadsförvaltningen och SFI.

– När nyanlända får uppehållstillstånd så får de lära sig svenska via SFI, men vi såg att om man får jobb så slutför man inte utbildningen. Det gör att många har brister i det svenska språket och får svårare att delta i kommunikationen på sin arbetsplats. Genom att erbjuda en intensivkurs i svenska vill vi stärka våra medarbetare och ge dem möjlighet att vara mer delaktiga och engagerade, säger Erik Öhman, verksamhetsutvecklare på personalkontoret.

– Luleå kommun har också ett stort behov av ny arbetskraft och vi tror att den här typen av internutbildning kan göra det enklare för chefer att anställa nyanlända.

Vårens kurs ska utvärderas och om försöket faller väl ut ska ytterligare en omgång startas till hösten.

– Det finns även intresse från landstinget och grannkommunerna att vara med, säger Erik Öhman.

Vill du veta mer?
Kontakta Erik Öhman, personalkontoret, tel. 0920-45 34 06, erik.ohman@lulea.se.