Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Erik Öhman på personalkontoret

I takt med att Luleå växer behöver vi rekrytera fler medarbetare, säger Erik Öhman från personalkontoret. Foto: Susanne Lindholm.

Viktigaste jobben i Luleå

Luleå kommun har stora rekryteringsbehov nu och i framtiden. Trenden visar att många byter arbetsgivare i dag och det är svårt att hitta ny arbetskraft. – Därför måste vi ta hand om våra nyanlända på bästa sätt och snabbt få in dem på arbetsmarknaden, säger Erik Öhman från personalkontoret.

Kommunens behov av arbetskraft kommer att vara högt under många år. Den främsta orsaken är att Luleå växer och behöver anställa fler samtidigt som vissa väljer att byta arbete. En annan är pensionsavgångar.

– Vi har ungefär 200 pensionsavgångar årligen men vi ser också en ökning av föräldraledigheter som påverkar rekryteringsbehoven, säger Erik Öhman.

Luleå kommun räknar med att nyanställa cirka 600 personer per år. Det är främst lärare, undersköterskor och vårdbiträden som ska ersättas. Från september till maj i år har 107 undersköterskor och vårdbiträden tillsvidareanställts i hemtjänsten. Även bristen på chefer spås bli stor. Fram till år 2025 kommer 36 procent av kommunens chefer att gå i pension.

Intensivt arbete

På personalkontoret arbetar man intensivt med att hitta nya medarbetare. Erik Öhman och hans kollegor besöker mässor, universitet och andra arenor för att marknadsföra kommunens yrken.

– Vi annonserar också många av våra yrken men efterfrågan på arbetskraft är stor och till viss del talar demografin emot oss.

Han berättar att befolkningen minskar i åldersgruppen 20-64 medan den ökar i åldersgruppen 65 år och äldre. Därför tittar man nu på att underlätta för nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

– Det är jätteviktigt att vi får in deras kompetens på arbetsmarknaden och vi arbetar för att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket, säger Erik Öhman.

Fredrik Winneborn