Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Jämställt i toppen

Luleå kommun är jämställt när det handlar om fördelningen av ledande chefspositioner. Av kommunens 25 toppchefer är 12 kvinnor och 13 män.

Om man ser till kommunens förvaltningar och kontor är nio av de högsta cheferna kvinnor och sju män. Fördelningen bland kommunens helägda bolag är tre kvinnor och fem män.

Det har skett en markant ökning av antalet kvinnliga toppchefer inom kommunen sedan 2009. Många nya kvinnliga toppchefer har anställts de senaste åren. Kommunchefen Anne Karlenius var kanske den som banade vägen då hon anställdes som den första kvinnliga kommunchefen i Luleå 1 januari 2009.

Även medelåldern bland kommunens förvaltnings- och kontorschefer har sjunkit och är nu 53 år jämfört med 57 år 2009.

Det kan förklaras med att man tidigare letade efter personer med både lång yrkeserfarenhet och som tidigare haft tyngre chefsbefattningar. Men nu ser man vikten av att också ge de yngre en chans att komma in på de tyngre befattningarna. Då gäller det att hitta personer med tillräcklig erfarenhet, utvecklingspotential och såklart rätt kompetens.