Lediga jobb

Sök arbete hos oss! Ett av Sveriges viktigaste jobb!

 • 2017-12-18

  Vik Brandman i Boden, Kiruna, Luleå och Piteå


  Efter introduktionsutbildning jobbar du som vikarierande brandman, skiftgång i utryckningsstyrka. Du deltar i arbetsuppgifter som drift- och underhåll av fordon, lokaler, medverkar vid intern och...
  Läs mer
 • 2017-12-18

  Barnskötare till Spira förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner.

  Du ska vara förtrogen med styrdokument som du kopplar till...

  Läs mer
 • 2017-12-18

  Elevassistent/Fritidsassistent till Avanskolan


  Tjänsten som elevassistent/fritidsassistent innebär att arbeta som stöd i undervisningen på mellanstadiet och på fritids. Tjänsten kan innebära att du har extra omsorg om enskilda elever....
  Läs mer
 • 2017-12-18

  Projekthandläggare


  Rollen som projekthandläggare innefattar ett kvalificerat projekt- och processtöd inom stabens verksamheter.

  Specifika arbetsområden:

  • Handläggning av internationellt arbete/internationella...

  Läs mer
 • 2017-12-18

  Hjälpmedelstekniker


  Arbetet som hjälpmedelstekniker består av besiktning, underhåll, montering samt transport av kommunägda hjälpmedel, exempelvis sängar och taklyftar. Du registrerar och dokumenterar hjälpmedel i...
  Läs mer
 • 2017-12-15

  Personalhandläggare


  Kompetensförsörjning är en central rekryteringsenhet på Socialförvaltningen. Vi ansvarar för rekrytering av medarbetare inom Socialförvaltningen i Luleå kommun. Uppdraget innebär att vi ska genomföra...
  Läs mer
 • 2017-12-15

  Förskollärare till Kristallens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner.

  Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...

  Läs mer
 • 2017-12-15

  Måltidsbiträde till Solkattens förskola


  Tjänsten som måltidsbiträde innebär att medverka och biträda kocken i berednings- och tillagningsarbete. Du kommer även arbeta med servering, disk och städarbete samt övrigt förekommande...
  Läs mer
 • 2017-12-14

  Socialsekreterare Barn och ungdomssektionen


  Inom Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser för barn/unga och deras...
  Läs mer
 • 2017-12-13

  Avanskolan söker 2 fritidspedagoger


  Tjänsten som fritidspedagog på Avanskolan innebär att arbeta i barn/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Du som söker tjänsten skall vara förtrogen med fritidsverksamhetens...
  Läs mer
 • 2017-12-13

  So-lärare till Örnässkolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurserna 7-9 i so-ämnena. Mentorskap ingår i tjänsten och du kommer att samverka med andra pedagoger i ett arbetslag.
  Läs mer
 • 2017-12-13

  Förskollärare till Ängens förskola


  Du ska vara väl förtrogen med styrdokument och kunna säkerställa att verksamheten utgår från uppsatta mål. Du ska säkerställa att barns lärande och vår verksamhet synliggörs genom bland annat...
  Läs mer
 • 2017-12-13

  Gymnasielärare i spanska och engelska


  Du ska undervisa i ämnena spanska och engelska inom Kvarteret Hackspetten i Luleå Gymnasieby.

  Du kommer att ingå i ett arbetslag inom programmet och med kollegor inom ämnesområdena. Det innebär nära...

  Läs mer
 • 2017-12-12

  Turistinformatör


  Som turistinformatör är du ett av Gammelstad, Luleå och Swedish Laplands ansikten utåt. Att leverera ett gott värdskap är en självklarhet. Dina kontakter sker huvudsakligen med besökare, företag och...
  Läs mer
 • 2017-12-12

  Lärare åk 1-3 till Tallkronanskolan


  Du kommer att arbeta med undervisning och arbeta i arbetslag där den kollegiala samverkan är stor. Tillsammans med arbetslaget kommer du att planera och följa upp verksamheten på både grupp- och...
  Läs mer
 • 2017-12-12

  Gymnasielärare i Idrott och hälsa-idrottsspecialisering ishockey


  Du ska undervisa i ämnet idrott och hälsa med idrottsspecialisering ishockey inom det nationella Hockeygymnasiet(NIU), Luleå Gymnasieskola.
  Läs mer
 • 2017-12-11

  Lärarassistent med elevstödjande arbetsuppgifter


  Tjänsten är till en början prioriterad till Borgmästarskolan men kommer över tid även att omfatta arbete på Munkebergsskolan. Ditt arbete består i att öka trygghet och trivsel i olika sociala...
  Läs mer
 • 2017-12-08

  Bibliotekarie


  Som bibliotekarie ansvarar du tillsammans med kollegorna i dina arbetsgrupper för nedanstående arbetsuppgifter:

  • Information och vägledning om litteratur och andra medier
  • Litteraturförmedling...

  Läs mer
 • 2017-12-08

  Bibliotekarie


  I denna tjänst arbetar du huvudsakligen läsfrämjande för att inspirera barn till läsning och berättande, genom exempelvis sagostunder och bokprat. Du arbetar också läsfrämjande gentemot föräldrar till...
  Läs mer
 • 2017-12-07

  Lärare åk. 1-3 Munkebergsskolan


  Tjänsten innebär att som klasslärare bedriva undervisning i åk 1 samt planera, göra bedömningar och uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag.
  Läs mer
 • 2017-12-07

  2 lärare till Sunderbyskolan


  Tjänsten som lärare innebär att du ansvarar för undervisning i klass åk 4-6 i de ämnen du har behörighet i. Mentorskap ingår i tjänsten. Du kommer att ingå i ett hemvist med andra pedagoger som...
  Läs mer
 • 2017-12-06

  Lärare i ma/no/teknik till Stadsöskolan


  Hälsa, kunskap, trivsel och trygghet är viktigt för oss på Stadsöskolan. Håller du med? Välkommen då att ingå i Stadsöskolans kompetenta personalgrupp!

  Du kommer att undervisa elever i år 7-9 i...

  Läs mer
 • 2017-12-06

  Nämndsekreterare


  Vi har infört ett kommungemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem (Evolution) som gör det möjligt för handläggare, registratorer och nämndsekreterare att följa hela ärendekedjan. Vi distribuerar...
  Läs mer
 • 2017-12-04

  Lärare i åk. 4-6 till Ormbergsskolan


  Vi söker en lärare för att undervisa elever i årskurs 4-6 och med ett mentorskap i åk 6. Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt i strävan att skapa en bra verksamhet för alla våra elever....
  Läs mer
 • 2017-12-01

  Korttidsvikarie inom förskola och skola


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2017-11-30

  Lärare SO/SV eller SO/annat ämne till Montessoriskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 i SO/SV-ämnena. Är du behörig i endast SO eller SO och annat ämne så är även det intressant för oss.

  Hos oss kommer du att arbeta i ett tryggt arbetslag...

  Läs mer
 • 2017-11-29

  Förstelärare till Sunderbyns skolområde, Luleå kommun


  Försteläraren ska i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Därutöver ska försteläraren bidra till kollegial samverkan för att utveckla och sprida god pedagogik och...
  Läs mer
 • 2017-11-27

  Fritidspedagog till Boskataskolan


  Du kommer att arbeta som fritidspedagog i Boskataskolans förskoleklass och i förskoleklassens fritidshem. Tjänsten innebär att planera och genomföra aktiviteter och undervisning på fritids men även...
  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner