Lediga jobb

 • 2018-12-13

  Barnskötare till Tallrotens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner.

  Du ska vara förtrogen med styrdokument som du kopplar till...

  Läs mer
 • 2018-12-13

  Förskollärare till Tallrotens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner.

  Du ska vara förtrogen med styrdokument som du kopplar till...

  Läs mer
 • 2018-12-13

  Barnskötare till Årans förskola


  Som barnskötare har du ett viktigt uppdrag i arbetslaget där du bland annat medverkar till att skapa en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska självständigt och tillsammans med kollegor...
  Läs mer
 • 2018-12-13

  Kommunsekreterare


  Vi har infört ett kommungemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem (Evolution) som gör det möjligt för handläggare, registratorer och nämndsekreterare att se hela ärendekedjan. Vi distribuerar...
  Läs mer
 • 2018-12-13

  Socialsekreterare familjehemsvården


  Inom Individ- och familjeomsorgen pågår ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser för barn/unga och deras...
  Läs mer
 • 2018-12-13

  Behandlare till Centrum mot våld


  Inom Individ- och familjeomsorgen pågår ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser för barn, unga och deras...
  Läs mer
 • 2018-12-12

  Barnskötare till Uddens förskola


  Som barnskötare har du ett viktigt uppdrag i arbetslaget där du bland annat medverkar till att skapa en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska självständigt och tillsammans med kollegor...
  Läs mer
 • 2018-12-12

  Förskollärare till Uddens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...
  Läs mer
 • 2018-12-12

  Barnskötare till Storsands förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner.

  Du ska vara förtrogen med styrdokument som du kopplar till...

  Läs mer
 • 2018-12-12

  Barnskötare till Bäckhagens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...
  Läs mer
 • 2018-12-12

  Upphandlare


  Som upphandlare agerar du självständigt som projektledare genom att ha en nära dialog med interna kravställare och leverantörer. Ditt uppdrag är att göra hållbara affärer åt Luleå kommun och flera av...
  Läs mer
 • 2018-12-11

  Världsarvssamordnare Gammelstads kyrkstad Luleå


  Gammelstads kyrkstad på Unescos världsarvslista sedan 1996.

  Vill du vara med och utveckla världsarvet Gammelstads kyrkstad?
  Som världsarvssamordnare har du en viktig roll i arbetet med att förvalta...

  Läs mer
 • 2018-12-11

  Lärare i hem- och konsumentkunskap till Björkskataskolan


  Du arbetar med planering, genomförande och utvärdering i ämnet hem- och konsumentkunskap. Du ingår i ett arbetslag och kommer att ha mentorsansvar tillsammans med en annan kollega som innebär att...
  Läs mer
 • 2018-12-11

  Utbildningsvikarier till förskolan i Luleå Kommun


  Utbildningsvikarier till förskolan i Luleå Kommun

  Är du pensionär eller student som vill ha möjlighet till extrajobb?
  Under 2019 genomförs en utbildningssatsning inom förskolan. Nu söker vi...

  Läs mer
 • 2018-12-10

  Lärare i matematik och fysik till Luleå gymnasieskola


  Du ska arbeta på Luleå gymnasieskola, Kv. Kungsfågeln. Du ska undervisa i matematik- och fysik i vår lär studio och vid våra nationella gymnasieprogram. Förutom undervisning och mentorsuppdrag...
  Läs mer
 • 2018-12-10

  Fritidspedagog/lärare fritidshem till Benzeliusskolan


  Vi söker nu en engagerad fritidspedagog till vårt fritidshem. Hos oss har du stora möjligheter att bidra till en utveckling av fritidsverksamheten. På Benzeliusskolan arbetar vi med att skapa en bra...
  Läs mer
 • 2018-12-10

  Förskollärare till Solkattens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...
  Läs mer
 • 2018-12-07

  Byggnadsinspektör/Bygglovshandläggare


  I arbetsuppgiften hanteras ansökningar om bygglov och förhandsbesked, tillsyn enligt plan- och bygglagen samt handläggning och tillsyn av strandskyddsärenden enligt miljöbalken. I arbetsuppgifterna...
  Läs mer
 • 2018-12-07

  Förskollärare till Burströmska förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av vår förskola samt tillsammans med övriga förskollärare ansvara för undervisningen i förskolan. Det innebär att du tillsammans...
  Läs mer
 • 2018-12-05

  Specialpedagog till Vuxenutbildningen


  Du kommer att:
  • vara med och utveckla elevhälsoarbetet
  • jobba tillsammans med yrkeslärare i team
  • göra verksamhetsbesök
  • handleda lärare
  • jobba tillsammans med elever i studio
  • hålla i...

  Läs mer
 • 2018-12-05

  Lärarassistent till Örnässkolan


  Uppdraget som lärarassistent handlar om att jobba nära lärare och elever och vara behjälplig med lärarnas olika arbetsuppgifter. Arbetet har stort fokus på att öka trygghet och trivsel i olika sociala...
  Läs mer
 • 2018-12-05

  Barnskötare till Kallkällans förskola


  Som barnskötare har du ett viktigt uppdrag i arbetslaget där du bland annat medverkar till att skapa en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska självständigt och tillsammans med kollegor...
  Läs mer
 • 2018-12-04

  Mandaskolan söker dig som vill bidra till en bättre värld och framtid för barn och ungdomar


  Tjänsten innebär att du:

  • Först och främst bidrar till att utveckla, bibehålla och förstärka goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor genom att du är trygg i din profession och...

  Läs mer
 • 2018-12-04

  Mandaskolan söker dig som vill bidra till en bättre värld och framtid för barn och ungdomar


  Tjänsten innebär att du:

  • Först och främst bidrar till att utveckla, bibehålla och förstärka goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor genom att du är trygg i din profession och...

  Läs mer
 • 2018-12-04

  VA-Ingenjör


  Vi söker dig som brinner för systematiskt kvalitetsarbete och miljöfrågor. Du ansvarar för avdelningens uppströmsarbete i vårt avloppssystem, recipientundersökningar och recipientkontroll samt svarar...
  Läs mer
 • 2018-12-03

  Utvecklare


  Kundcenter är kommunens centrala ingång för invånare, företag och besökare. Ärenden fördelas mellan olika kanaler och grupper beroende på ämne. Till vårt nya kundcenter vill vi nu rekrytera en...
  Läs mer
 • 2018-12-03

  Timpersonal fritidsgårdar


  Du kommer arbeta eftermiddag, kväll och helger i vår öppna verksamhet för unga 13-20 år. Du förväntas jobba utifrån ett medskapande och coachande förhållningssätt i syfte att möjliggöra en aktiv...
  Läs mer
 • 2018-12-03

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshemmet till Vitåskolan


  Som fritidspedagog/lärare i fritidshemmet har du ansvar för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet och skolan utifrån läroplaners intentioner.

  Du som...

  Läs mer
 • 2018-12-03

  Måltidsbiträde till Kullens förskola, Hertsön


  Måltidsservice rekryterar ett måltidsbiträde inom Luleå kommun med placering vid Kullens förkola kommunens nyaste förskola. En förskola med barn från 1 år upptill 6 år med sex avdelningar. I förskolan...
  Läs mer
 • 2018-12-03

  Förskollärare till förskoleklassen Vitåskolan


  Som lärare i förskoleklassen har du ansvar för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet och skolan utifrån läroplaners intentioner.

  Du som börjar arbeta hos...

  Läs mer
 • 2018-11-30

  Lärare i matematik och NO till Stadsöskolan åk 7-9


  Du kommer att undervisa elever i år 7-9 i matematik och NO. I tjänsten ingår delat mentorskap i år 7. Du ingår i ett kreativt och dynamiskt arbets- samt ämneslag där samarbete och samsyn kring elever...
  Läs mer
 • 2018-11-30

  Förskollärare till Vintergatans förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska även vara väl förtrogen med att reflektera över ditt...
  Läs mer
 • 2018-11-29

  Vårdlärare till vuxenutbildningen


  Du ska:
  • undervisa, dokumentera, följa upp och utvärdera elevers prestationer
  • coacha och motivera elever
  • arbeta i team för att ge våra elever bästa förutsättningar att nå sina mål
  • undervisa...

  Läs mer
 • 2018-11-28

  Kock med samordningsansvar till Hertsöskolans kök


  Måltidsservice rekryterar en kock med samordningsansvar inom Luleå kommun med placering vid Hertsöskolan. En grundskola med ca 375 elever i årskurserna 4 9. På Hertsöskolan finns ett modernt...
  Läs mer
 • 2018-11-28

  Timpersonal fritidsgårdar


  Du kommer arbeta eftermiddag, kväll och helger i vår öppna verksamhet för unga 13-20 år. Du förväntas jobba utifrån ett medskapande och coachande förhållningssätt i syfte att möjliggöra en aktiv...
  Läs mer
 • 2018-11-28

  Nattsjuksköterskor


  Vill du arbeta som nattsjuksköterska hos oss på Socialförvaltningen?

  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har hela Luleå kommun som upptagningsområde.

  Våra patienter bor både...

  Läs mer
 • 2018-11-28

  Familjehemssekreterare


  Inom Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser för barn/unga och deras...
  Läs mer
 • 2018-11-20

  Skolkurator till Luleå gymnasieskola


  Du ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande i ett elevhälsoperspektiv på grupp- individ-, och organisationsnivå. Du ingår i skolans elevhälsoteam, deltar vid regelbundna elevhälsoteamsmöten...
  Läs mer
 • 2018-11-01

  Miljö-och byggnadschef


  Din roll blir att starta upp och samordna avdelningens arbete så att verksamheten drivs med kvalité och effektivitet. I uppdraget finns såväl kortsiktiga som långsiktiga strategiska frågor. Du ingår i...
  Läs mer
 • 2018-11-01

  Vik Brandman i Boden, Kiruna, Luleå och Piteå


  Efter introduktionsutbildning jobbar du som vikarierande brandman, skiftgång i utryckningsstyrka. Du deltar i arbetsuppgifter som drift- och underhåll av fordon, lokaler, medverkar vid intern och...
  Läs mer
 • 2018-10-01

  Vikarie inom kök på måltidsservice


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2018-10-01

  Kortidsvikarie inom förskola och skola


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där medarbetarna är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.

Våra anställningsförmåner