Kontakta oss

För att få veta mera om verksamheterna och om möjligheten till arbete, studentarbeten och praktikplatser kontakta oss via student@lulea.se

Kommunledning

HR Åsa Thomtén Jacobsson, 0920-45 31 17
HR Erik Öhman, 0920-45 34 06
Ekonomi Jan Öström 0920-45 31 23

Arbetsmarknad

Vuxenutbildning/Flyktingmottagning/Arbetsmarknadsåtgärder
Ida Barsk, 0920-45 36 63

Barn- och utbildning

Maria Åström, 0920-45 33 25

Socialförvaltningen

Kompetensförsörjning, 0920-45 30 00

Stadsbyggnad

Evelina Norén 0920- 45 36 15
Victoria Fredriksson, 0920-45 35 17

Fritid

Helén Wiklund Wårell, 0920-45 56 08

Miljö- och bygg

Åke Israelsson, 0920-45 38 31

Kultur

Åsa Flinkfeldt, 0920-45 36 47

Räddningstjänsten

Lars-Ingvar Lampa, 0920-45 31 45