Utvärdering Workplace Luleå

För att vi ska veta om Workplace Luleå har varit bra behöver vi fråga dig hur du har upplevt att delta i projektet.

Tänk på både det du lärt dig på utbildningen och arbetsplatsen när du svarar på frågorna.1. Tror du att Workplace Luleå har hjälpt dig att snabbare få en anställning i Sverige än om du hade sökt arbete själv?


2. Tycker du att du har förbättrat din svenska under tiden du har deltagit i Workplace Luleå?


3. Upplever du att du har fått bra kontakter på din arbetsplats som kan vara till nytta för dig om du ska söka andra arbeten i framtiden?


4. Upplever du att du kan mer om hur det fungerar på en svensk arbetsplats nu efter att du har deltagit i Workplace Luleå?


5. Upplever du att du har lärt dig saker som gör det lättare för dig och få arbete i framtiden efter att du deltagit i Workplace Luleå?